مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش آلی /دانشگاه شهرکرد

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس در آزمایشگاه دانشگاه مقاله بین رشته ای : تأثیر نانوآلیاژ برهم کنش داده شده با مواد پلیمری برای تأثیر بر روی باکتری ارائه سمینار در زمینه شیمی با موضوع:
 • 1395
  ت
 • 1395
  تأ

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سخت افزار کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com