مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی معماری
  گرایش معماری داخلی /دانشگاه هنر تهران
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی معماری
  /دانشگاه هنر تهران

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray 3ds max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Rihno
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com