مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی
  گرایش بیوتکنولوژی مواد غذایی /دانشگاه تهران / معدل 16.35
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی علوم و صنایع غذایی
  گرایش تبدیل مواد غذایی /دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان / معدل 16.7

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله علمی پژوهشی " بهینه سازی تولید دکستران در نوشیدنی تخمیری لبنی" در مجله مهندسی بیوسیستم دانشگاه تهران

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Design expert
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com