مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم حسابداری

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت تحقیقاتی وابسته به صنایع دفاع
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ مامور خرید
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  مسکن مهر
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

  توضیحات: فروش واحدهای مسکن مهر و انجام کارهای حسابداری و مالی با نرم افزار هلو

 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۰
  تاسیسات برقی و ساختمانی
  برق کار

  توضیحات: سیم کشی و برق ساختمان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک: در محیط کار با این نرم افزار کار کرده و به این نرم افزار تسلط دارم
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک: در محیط کار با این نرم افزار کار کرده و به این نرم افزار تسلط دارم
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک: در محیط کار با این نرم افزار کار کرده و به این نرم افزار تسلط دارم
https://.com