مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1382
  کارشناسی
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۵
  مهندسی عمران/ معماری/
 • مهر ۱۳۸۳ تا آبان ۱۳۸۹
  مهندسی عمران/ معماری/
 • دی ۱۳۸۱ تا مهر ۱۳۸۳
  هنر/طراحی/
 • بهمن ۱۳۷۹ تا آبان ۱۳۸۱
  داروسازی و بیو تک/
 • تیر ۱۳۷۸ تا دی ۱۳۷۹
  مسئول دفتر/

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com