مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه پیام نور بین المللی عسلویه / معدل 15.3

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  مخازن میعانات گازی عسلویه
  مهندسی برق/ تکنسین برق

دانش تخصصی

 • برق صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: برق صنعتی
 • کنترل و ابزار دقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • راه اندازی موتورهای الکتریکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: برق صنعتی
 • کنترل و ابزار دقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • راه اندازی موتورهای الکتریکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com