مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها
  گرایش کاربردی /دانشگاه تبریز / معدل 15.1

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۶
  بیمه پارسیان
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ بازاریاب
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  کانون قلم چی
  مالی و حسابداری/ مدیر اجرایی و مالی موسسه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شرکت در برنامه هفتگی پیاده روی و مسابقات والیبال
 • سفال گری 2 زوز درهفته
 • شرکت در هم اندیشی شهرداری برای زیباسازی شهر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • ریاصیات مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه شرکت در اولین کارگاه ریاضیات مالی درایران
 • برنامه های ماربردی کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مقدماتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک از موسسه ایزایران

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ریاصیات مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه شرکت در اولین کارگاه ریاضیات مالی درایران
 • برنامه های ماربردی کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مقدماتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک از موسسه ایزایران
https://.com