مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد واحد اهواز / معدل 18.12
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشگاه فنی و حرفه ای شهید چمران اهواز / معدل 15.18

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  فروشگاه یخچال سازی خانی
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  انجمن تاکسیرانی فرودگاه اهواز
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت حسابداری عصر مدیریت آرمان
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • مهر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۱
  شرکت حسابداری قرن آتی
  مالی و حسابداری/ حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مدرس حسابداری عملی در شرکت های حسابداری

افتخارات

 • 1395
  حسابدار برتر بیستمین دوره آموزشی شرکت عصر مدیریت آرمان
 • 1393
  دوره حسابداری عملی

دانش تخصصی

 • تهیه لیست حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحریر دفاتر قانونی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به نرم افزارهای حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به کار با نرم افزار تامین اجتماعی جهت رد کردن لیست بیمه کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلطبه نرم افزار دارایی جهت رد کردن لیست مالیات کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به تکمیل اظهارنامه مالیات و عوارض ازرش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تهیه لیست حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحریر دفاتر قانونی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به نرم افزارهای حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به کار با نرم افزار تامین اجتماعی جهت رد کردن لیست بیمه کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلطبه نرم افزار دارایی جهت رد کردن لیست مالیات کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به تکمیل اظهارنامه مالیات و عوارض ازرش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com