مختصری از من

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس
  مهندسی عمران معماری/ کارشناس بخش سازه
 • مرداد ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۵
  مهندسان مشاور آسادهش
  / کارشناس طراح سازه

پروژه ها

 • 1395
  کارخانه داروسازی بیوسان فارمد
  عضو گروه طراحی
 • 1395
  مجتمع غذایی شماره ی دو اصفهان
  عضو گروه طراحی
 • 1394
  مجتمع ورزشی دانشگاه آزاد پرند
  طراح سازه
 • 1394
  ساختمان مرکزی شرکت سرمایه گذاری تجارت
  طراح سازه
 • 1394
  مگا مدول گل گهر ( Conveyor & Transfer Tower)
  عضو گروه طراحی
 • 1393
  مجتمع ورزشی آزادگان
  عضو گروه طراحی
 • 1393
  پروژه گندله سازی بوتیای کرمان (Gallery & Transfer Tower)
  عضو گروه طراحی
 • 1393
  کارخانه صنایع غذایی الجزایر(Dgen-Dgen)
  عضو گروه طراحی
 • 1392
  فولاد خوزستان(گروه ملی فولاد ایران)
  عضو گروه طراحی
 • 1392
  طراحی شرکت کهن ساختمان سازه( کهن 2 مرکز خرید)
  عضو گروه طراحی
 • 1392
  شرکت فولاد کرمان KSI
  عضو گروه طراحی

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com