مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1391
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه پیام نور / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  طبیعت سبز میهن
  مالی و حسابداری/ حسابداری مالی

  توضیحات: حسابداری خرید و انبار

 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۹
  میتسوبیشی
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی و بازرگانی

  توضیحات: 4 سال فعالیت در شرکت میتسوبیشی (آسانسور-پله برقی)

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش بدنسازی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان آموزشی همکاران سیستم
 • حسابداری انبار
  60% Complete
  عنوان مدرک: همکاران سیستم

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: همکاران سیستم
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان آموزشی همکاران سیستم
 • حسابداری انبار
  60% Complete
  عنوان مدرک: همکاران سیستم
https://.com