مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی / معدل 17.9
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه صبح صادق / معدل 17.65

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  بانک ملت
  بازاریابی و فروش/ پروموشن

  توضیحات: ترویج و ترغیب مشتریان به استفاده از خدمات الکترونیکی بانک ملت به صورت پروژه ای که به دانشجویان واگذار شده بود.

 • مرداد ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  شرکت ناجی
  بازاریابی و فروش/ سرپرست

  توضیحات: وظیفه سرپرستی تیم بازاریابی و تحقیق و توسعه بر ترفیع و ترویج محصولات تولیدی جدید در بازار.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله ای تحت عنوان بررسی تاثیر ایجاد محیط انگیزشی بر عملکرد بازاریابی سازمان در کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی مقاله ای تحت عنوان تاثیر بازاریابی مستقیم بر بازارهای سنتی با رویکرد بازاریابی سبز (مطالعه موردی بازارهای سنتی خرده و عمده فروشی مواد غذایی شهر اصفهان) در کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
 • 1394
  مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر ایجاد محیط انگیزشی بر عملکرد بازاریابی سازمان در کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره و طراحی و اجرا کمپین تبلیغاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Virtual Marketing (بازاریابی مجازی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره و طراحی و اجرا کمپین تبلیغاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Virtual Marketing (بازاریابی مجازی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com