مختصری از من

نسبت به یادگیری و ارتقاء سطح دانش و توانایی بسیار علاقه مند و مستعد میباشم. دارای روحیه انجام کار تیمی و نیز توانایی انجام کار به صورت انفرادی و ریشه یابی مشکل و حل مسئله هستم. در زمینه یادگیری و به کار گیری علوم و نرم افزار های شاخه های مختلف مربوط به زمینه کاری خود پیگیر و فعال عمل میکنم. برای انجام فعالیت های خارج از شهر و نقاط مختلف کشور آمادگی دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه علوم و فناوری سپاهان اصفهان / معدل 16.73
 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان / معدل 14.56

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED
  کارشناس DCC
 • خرداد ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۱
  شرکت الکترونیک پیشتاز سپاهان اصفهان
  مهندسی برق/ طراح و برنامه نویس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  Eplan- همکاران

پروژه ها

 • 1390
  Chain conveyor & MCC
  طراح و نقشه کش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کنترل و ابزار دقیق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • INtools
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل و ابزار دقیق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com