مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 2017
  دکتری مدیریت صنعتی
  گرایش تحقیق در عملیات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش تولید و عملیات /دانشگاه علوم و تحقیقات بوشهر
 • 1377 تا 1383
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش گاز /دانشگاه خلیج فارس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com