مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1396
  کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  گرایش محیط زیست شهری /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 17.5

افتخارات

 • 1395
  کسب رتبه 26 مقطع کارشناسی ارشد
 • 1390
  کسب رتبه 800 مقطع کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com