مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  گرایش محیط زیست شهری /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 17.5
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  /دانشگاه اصفهان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  سابقه تدریس خصوصی و انجام پروژه های دانشگاهی

افتخارات

 • 1395
  کسب رتبه 26 مقطع کارشناسی ارشد
 • 1390
  کسب رتبه 800 مقطع کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com