مختصری از من

بازاریابی را جمع خلاقیت و روش می دانم. به همین منظور سعی کرده ام که در کنار روحیه خلاق، انعطاف پذیر و انطباق پذیر، روش های بازاریابی را به صورت علمی و عملی از دانشگاه و بازار فرا بگیرم. این مهارت در کنار شخصیت پویا، مسئولیت پذیر و هدف گرا موجب توسعه مسیر حرفه ای شغلی من شده است. به شدت علاقه مندم که توان و مهارت خود را در محیط های کاری جوان، پر انگیزه و در حال رشد به کار گیرم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  دکتری مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه تهران / معدل 18.4
 • 1387 تا 1390
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش استراتژی /دانشگاه مازندران / معدل 18.33
 • 1382 تا 1386
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم /دانشگاه علم و فرهنگ / معدل 16.16

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۵
  گروه بازاریابی راینو
  بازاریابی و فروش/ مشاور بازاریابی

  توضیحات: اجرای پروژه های مختلف در زمینه برنامه ریزی بازاریابی، تحقیقات بازاریابی، رفتار مصرف کننده و برندسازی
  اجرای دوره های آموزشی در حوزه بازاریابی و فروش برای سازمان ها و بنگاه های اقتصادی
  www.rainomarketing.com

 • اسفند ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۵
  موسسه آموزش عالی مهرالبرز
  بازاریابی و فروش/ مدرس

  توضیحات: -دستیار استاد درس سازماندهی و رهبری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه مهر البرز تهران، 3 ترم
  -دستیار استاد درس تئوری های سازمان، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه مهر البرز تهران، 1 ترم
  -دستیار استاد درس سمینار در مدیریت، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه مهر البرز تهران، 3 ترم
  -دستیار استاد درس مدیریت استراتژیک، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه مهر البرز تهران، 3 ترم
  -دستیار استاد درس برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه مهر البرز تهران، 3 ترم
  -تدریس درس استراتژی بازاریابی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه مهر البرز تهران، 2 ترم
  -تدریس درس مدیریت بازاریابی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه مهر البرز تهران، 1 ترم

 • خرداد ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۶
  شهرداری تهران
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی

  توضیحات: -برنامه ریزی و اجرای سیستم مدیریت پروژه های شهرداری تهران با رویکرد محله محور، کارشناس پروژه
  -برنامه ریزی و اجرای پروژه شناسنامه محلات مناطق 22 گانه شهر تهران(بسته محلات)، کارشناس پروژه
  -برنامه ریزی استراتژیک اداره کل تحقیق و توسعه شهرداری تهران، کارشناس پروژه
  -طراحی سیستم نظارت و ارزیابی پروژه های مناطق شهرداری تهران، کارشناس پروژه

 • آذر ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۴
  موسسه آموزشی نیکان
  بازاریابی و فروش/ سرپرست پروژه

  توضیحات: برنامه ریزی، اجرا و کنترل کمپین تبلیغاتی

 • اسفند ۱۳۸۳ تا اردیبهشت ۱۳۸۶
  تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ سرپرست پروژه

  توضیحات: - مهندسی مجدد اداره تحویل ایران خودرو(ارج)
  - مطالعه امکان سنجی طراحی سیستم اطلاعاتی مدیریت شرکت فروش خودرو ایرانیان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مدرس درس مدیریت بازاریابی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه مهر البرز تهران مدرس دوره اصول برندسازی برای کارکنان بانک حکمت ایرانیان مدرس دوره شیوه های نوین بازاریابی برای کارکنان بانک حکمت ایرانیان
 • 1394
  " عوامل موثر در انتخاب مدل‌های کسب و کار الکترونیکی کوچک و متوسط ایران"‏‎، فصل نامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، دوره سوم، شماره 12، تابستان 1394. " الگوی گونه‌شناسی راهبردهای محصول در کسب و کارهای کوچک و متوسط"‏‎، فصل نامه چشم انداز مدیریت بازرگانی،سال چهاردهم، شماره 22(پیاپی 55)، تابستان 1394. Rohani, Amirreza, “Identity analysis of Panasonic brand in investigation of five align companies in Iran”, Scholarly Research Exchange, Greek, spring 2015, 4(4). Indexed ISC & Pro Quest.
 • 1393
  - مدرس دوره بازاریابی خدمات بانکی برای کارکنان و مدیران شعب موسسه مالی و اعتباری کوثر - مدرس دوره اصول مشتری مداری برای کارکنان و مدیران شعب موسسه مالی و اعتباری کوثر - "پدیدارشناسی در مطالعات مصرف کننده"‏‎، فصل نامه تحقیقات بازاریابی نوین ، سال چهارم، شماره 3(پیاپی 14)، پائیز 1393.
 • 1392
  "رابطه مدل کسب و کار و راهبرد محصول در کسب و کارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران"‏‎، فصل نامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال هفتم، شماره دوم(پیاپی 14)، پائیز و زمستان 1392. " بررسی رابطه بین رفتار ماکیاولی کارکنان سازمان با متغیرهای جمعیت شناختی"‏‎، ‎‏دومین کنفرانس ملی چالش های اصلی صنعت و تولید ملی، ایران، 13 و 14 اسفند ماه 1392. " بررسی تاثیر عوامل سازمانی در اجرای مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور (مطالعه موردی :شرکت ریل گستر تهران)"‏‎، ‎‏دومین کنفرانس ملی چالش های اصلی صنعت و تولید ملی، ایران، 13 و 14 اسفند ماه 1392. "شناسایی عوامل موثر در ارزیابی عملکرد پروژه(مورد مطالعه: پالایشگاه نفت شازند)"‏‎، ‎‏نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، ایران، 19 و 20 بهمن ماه 1392. کتاب افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار، چاپ و نشر بازرگانی، چاپ دوم، 1392
 • 1391
  Rohani, Amirreza, “Impact of Dynamic Pricing Strategies on Consumer Behavior”, Journal of Management Research, USA, autumn 2012, 4(4).indexed Ebsco & Pro Quest.
 • 1390
  "ارایه الگویی برای گونه‌شناسی مدل‌های کسب و کار الکترونیکی کوچک و متوسط ایران"‏‎، فصل نامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره 23 پائیز 1390. "ارایه چارچوب مفهومی تدوین استراتژی محصول براساس نقاط مرجع استراتژیک"‏‎، ‎‏هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، ایران، 19 و 20 مهر ماه 1390. "انتخاب، طراحی و اجرای استراتژی سیستم های تولید سلولی"‏‎، ‎‏هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، ایران، 19 و 20 مهر ماه 1390. Rohani, Amirreza, “Jet Ski development strategies: The case of Caspian Sea’s south-west beach”, TOURISMOS: an International Multidisciplinary Journal of Tourism, Greek, spring 2011, 6(2).indexed Scopus & Ebsco.
 • 1389
  "مقایسه تئوریکی تجربی سنجش نوآوری"‏‎، ‎‏اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، ایران، 27 و 28 بهمن ماه 1389.

پروژه ها

 • 1395
  بخش‌بندی بازار بانکداری خرد براساس نگرش و رفتار مالی مشتریان در بانک حکمت ایرانیان
  کارشناس پروژه

  توضیحات: پروژه طرح جایگزین خدمت مشمولان بنیاد ملی نخبگان

 • 1393
  • ارزيابي تاثير كيفيت خدمات الكترونيك بر ميزان رضايت مشتريان و فروش شركت سيمان هگمتان همدان
  مشاور پروژه
 • 1392
  مطالعه امکان سنجی تجهیز ناوگان حمل و نقل شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان
  مجری پروژه
 • 1388
  مطالعه امکان سنجی راه اندازی چاپخانه صنعتی شرکت پیام
  مجری پروژه
 • 1386
  طراحی و اجرای نظام پیشنهادات در دانشگاه علم و فرهنگ
  مجری پروژه

افتخارات

 • 1393
  عضوء بنیاد ملی نخبگان ایران
  عضوء بنیاد نخبگان نیروی های مسلح
 • 1390
  شاگرد اول دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران، معدل 18.33- پایان نامه با درجه عالی(19/25)
 • 1388
  تقدیر یه عنوان دانشجوی ممتاز علمی-فرهنگی، دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
 • 1386
  رتبه نخست در مسابقه مدیریت زنجیره تامین در اولین جشنواره رشد و کارآفرینی شریف
 • 1385
  تقدیر به عنوان دانشجوی فعال در امور دانشجویی- فرهنگی، دوره کارشناسی دانشگاه علم و فرهنگ

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • دوره مستند سازی والزامات سیستم مدیریت کیفیت Iso9000:2000
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه RWTUV آلمان
 • دوره ممیزی سیستم مدیریت کیفیتIso9000:2000
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه DAS انگلستان
 • مدیریت بازاریابی خدمات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت برند
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی بین الملل
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • لیزرل (Lisrel)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ATLAS.ti
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: IELTS Overall band score 6
دانش تخصصی
 • دوره مستند سازی والزامات سیستم مدیریت کیفیت Iso9000:2000
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه RWTUV آلمان
 • دوره ممیزی سیستم مدیریت کیفیتIso9000:2000
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه DAS انگلستان
 • مدیریت بازاریابی خدمات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت برند
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی بین الملل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com