مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1392
    کارشناسی برق
    گرایش الکترونیک /دانشگاه شهرری
https://.com