مختصری از من

سابقه كاري از سال 1391 الي 1396 مي باشد .

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم کامپوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد / معدل 16.49

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  شرکت لبنی و بستنی میهن
  مالی و حسابداری/ حسابداری
 • اسفند ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۵
  بازرگانی امید پخش عطارزاده (مواد غذایی) - ميهن عطارزاده مشهد
  مالی و حسابداری/ مالی - مسئول IT

نقاط قوت رفتاری

 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com