مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش تکنولوژی معماری /دانشگاه ازاد اسلامی / معدل 16.32

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت بیندر راه
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

  توضیحات: سرپرست کارگاه ۴ محوطه و سلر چاه نفت و جاده های دسترسی به طول ۲.۵ کیلومتر که شامل کلیه مراحل عملیات خاکی اجرای ابنیه فنی و عملیات لوله کشی سرپرست کارگاه جاده دسترسی اصلی میدان نفتی یاران شمالی به طول ۱۱ کیلومتر که شامل کلیه مراحل عملیات خاکی عملیات زیر سازی عملیات رو سازی و اجرای اسفالت سرپرست کارگاه جاده دسترسی دکل حفاری به طول ۳ کیلومترکه شامل کلیه مراحل عملیات خاکی عملیات زیر سازی عملیات رو سازی و اجرای اسفالت

پروژه ها

 • 1395
  اجرای جاده دسترسی دکل حفاری به طول ۳ کیلومتر
  سرپرست کارگاه

  توضیحات: سرپرست کارگاه جاده دسترسی دکل حفاری به طول ۳ کیلومترکه شامل کلیه مراحل عملیات خاکی عملیات زیر سازی عملیات رو سازی و اجرای اسفالت

 • 1394
  اجرای جاده شهید همت واقع در میدان نفتی یاران شمالی به طول ۱۱ کیلومتر
  سرپرست کارگاه

  توضیحات: سرپرست کارگاه جاده دسترسی اصلی میدان نفتی یاران شمالی به طول ۱۱ کیلومتر که شامل کلیه مراحل عملیات خاکی عملیات زیر سازی عملیات رو سازی و اجرای اسفالت

 • 1392
  اجرای ۴ حلقه چاه وجاده دسترسی در میدان نفتی یاران شمالی
  سرپرست کارگاه

  توضیحات: سرپرست کارگاه ۴ محوطه و سلر چاه نفت و جاده های دسترسی به طول ۲.۵ کیلومتر که شامل کلیه مراحل عملیات خاکی اجرای ابنیه فنی و عملیات لوله کشی

 • 1391
  ۴ حلقه چاه وجاده دسترسی در میدان نفتی یاران شمالی
  کنترول پروژه

  توضیحات: برنامه ریزی شامل تهیه برنامه زمان بندی پروژه وتهیه گزارش از روند اجرا و پیش رفت فیزیکی و ریالی پروژه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقمند به طراحی نقاشی و موسیقی میباشم

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray 3ds max
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com