مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد شيمي
  گرایش آلي /دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر / معدل 16.58

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • 1- سنتز 2- فیتو شیمی که شامل جداسازی، خالص سازی و بررسی اثرات بیولوژیک و فارماکولوژیک گیاه می باشد،
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوي دكتري شيمي آلي

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار Chem office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرك از انستيتو ايز ايران
 • کارور عمومی رایانه
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرك از سازمان فني حرفه اي

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • 1- سنتز 2- فیتو شیمی که شامل جداسازی، خالص سازی و بررسی اثرات بیولوژیک و فارماکولوژیک گیاه می باشد،
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوي دكتري شيمي آلي
https://.com