مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت مالی
  گرایش بانکداری /دانشگاه دانشگاه غیرانتفاعی خاتم / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پروژه تجاری مارکیز
  مالی و حسابداری/ حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  همکاری در ترجمه کتاب modern banking -

دانش تخصصی

 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول بازار سرمایه - معامله گری اوراق بهادار

ابزار و نرم افزار

 • eviews/Matlab/spss/office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول بازار سرمایه - معامله گری اوراق بهادار
https://.com