مختصری از من

من به صورت حرفه ای با تجربه 6ساله در زمینه ایمنی در صنایع نفت و گاز فعالیت می کنم و بسیار علاقه مند هستم تا تخصص و انگیزه خود را با تیم در حال توسعه و رشد شما تسهیم کنم.

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
  /دانشگاه آزاد اسلامی اراک / معدل 15.05

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  IRANIAN PROFOUND SEARCHERS (IPS)
  ایمنی و محیط زیست/ H2S Advisor / سوپروایزر ایمنی گاز ترش
 • مرداد ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴
  شرکت بین المللی سانبلت / SUNBELT Safety / LAMPRELL
  ایمنی و محیط زیست/ ایمنی گاز ترش / H2S technician
 • تیر ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲
  MAPSA KISH LTD / گروه مهندسی مپصا کیش
  ایمنی و محیط زیست/ H2S consultant
 • تیر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱
  GWDC (CNPCI) / شرکت حفاری دیوار بزرگ چین
  ایمنی و محیط زیست/ HSE Officer
 • فروردین ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۰
  شرکت ملی گاز ایران
  ایمنی و محیط زیست/ HSE officer

پروژه ها

 • 1395
  نصب و راه اندازی سکو SPD 19-A در پارس جنوبی
  H2S advisor / ایمنی گاز ترش

  توضیحات: نصب و راه اندازی سنسور های گاز یاب و سیستم هشدار بر روی پلت فورم و شناور sea pearl
  نصب و راه اندازی بانک هوا یر روی شناور sea pearl و سکوی SPD 19-A برای 300 پرسنل
  آموزش H2S و SCBA و Emergency response plan به تمامی پرسنل commissioning ( به علاوه 3 مانور H2S یر روی سکو و شناور)

 • 1393
  BAKERMAN - اربیل عراق
  H2S technician

  توضیحات: عملیات حفاری و تست چاه در منطقه حفاطتی Bakerman اربیل عراق با بیش از 40% وجود گاز H2S , CO2

 • 1392
  AFREN BR5 , AFREN BR4
  H2S Technician
 • 1391
  Drilling , acidizing
  H2S technician / ایمنی گاز ترش

  توضیحات: اسید کاری چاه های گازی در سکوی دریایی SPD 9 و عملیات حفاری بر روی سکوی SPD-1 بر روی دکل دریایی Jack up (SAGA DRILL1)

 • 1390
  آزادگان شمالی در شرکت بین المللی CNPC
  HSE officer

  توضیحات: عملیات حفاری و جابجایی دکل

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • HSE-MS
  80% Complete
  عنوان مدرک: Principal of HSE-MS
 • H2S charachteristic
  100% Complete
  عنوان مدرک: H2S MASTER TRAINER
 • confined space
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • fire fighting
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • first aid
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مترجمی زبان انگلیسی
دانش تخصصی
 • HSE-MS
  80% Complete
  عنوان مدرک: Principal of HSE-MS
 • H2S charachteristic
  100% Complete
  عنوان مدرک: H2S MASTER TRAINER
 • confined space
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • fire fighting
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • first aid
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com