مختصری از من

به عنوان دانشجوی ترم اولی از این که قرار است در همکاری با گروه شما مهارت کسب کرده وبرای خدمت گذاری آماده شویم خرسندم.امیدوارم بتوانم روحیه سخت کوش وعلاقه مندبه خدمت به خلق خود را در همکاری باگروه مجربتان به میدان ظهور در بیاورم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه الزهرا

افتخارات

 • 1395
  شاگرد اول در تمامی طول تحصیل
  کسب مقام در مسابقات نهج البلاغه درسطح منطقه واستان

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تابلو فرش بافی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک قالی بافی درجه دو ازسازمان فنی حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تابلو فرش بافی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک قالی بافی درجه دو ازسازمان فنی حرفه ای
https://.com