مختصری از من

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵
  آکسون
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

پروژه ها

 • 1395
  بررسی استراتژی فروش سه کارخانه رقیب در تولید پارچه تترون
  مولف

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی نساجی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office,photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی نساجی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com