مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی تربيت بدني
  گرایش تربيت بدني عمومي /دانشگاه پرند

افتخارات

 • 1390
  قهرماني رشته كيك بوكسينگ

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • علوم تربیتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تربيت بدني

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم تربیتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تربيت بدني
https://.com