مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1393
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه پیام نور تهران مرکز ورامین / معدل 14

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۱
  یک و یک
  بازاریابی و فروش/ بازاریابی و فروش

پروژه ها

 • 1395
  Ohsas 18000
  کارشناس اجرایی پروژه
 • 1394
  Iso TS
  کارشناس اجرایی پروژه
 • 1393
  Iso14001
  کارشناس اجرایی پروژه
 • 1392
  Iso 9001
  کارشناس اجرایی پروژه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کار در زمینه HSE
 • کار در زمینه کارشناس منابع انسانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • سیستم های کیفیت ISO
  80% Complete
  عنوان مدرک: کسب تجربه با انجام فعالیت در پروژه ها

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سیستم های کیفیت ISO
  80% Complete
  عنوان مدرک: کسب تجربه با انجام فعالیت در پروژه ها
https://.com