مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش تکنولوژی نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک اول متوسطه - ترجمه مقاله تخصصی کامپیوتر (موضوع مقاله: محاسبات کوانتومی ) و ترجمه زبان عمومی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft office _ نرم افزار های ضبط صدا - نرم افزار هوشمند سازی مدارس(سمیم) - اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com