مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تولید /دانشگاه علوم تحقیقات تهران / معدل 18.76
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی lمهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها /دانشگاه دانشگاه آزاد قزوین / معدل 15.63

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تضمین کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و تولید
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کتیا
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاندارد ISO 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک: Tuv nurd
 • ISO/TS
  60% Complete
  عنوان مدرک: Tuv Nurd
 • برنامه نویسی MATLAB
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک دیپلم جهاد دانشگاهی شریف
دانش تخصصی
 • تضمین کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و تولید
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com