مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه ازاد اسلامی واحد ملایر / معدل 16.15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت کنترل پروزه
 • BQC
  80% Complete
  عنوان مدرک: Business Quality Certification
 • BMG
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت در کسب کار و برسی موجودی

ابزار و نرم افزار

 • MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت و کنترل پروژه حرفه ای
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت کنترل پروزه
 • BQC
  80% Complete
  عنوان مدرک: Business Quality Certification
 • BMG
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت در کسب کار و برسی موجودی
https://.com