مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش آموزش کودکان استثنایی /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 15.69
 • 1380 تا 1384
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش آموزش کودکان استثنایی /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 16.76

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  مرکزمشاوره واختلالات کودکان
  منابع انسانی و آموزش/ روانشناسی ومشاوره

  توضیحات: فعالیت مستمر در حوزه کودکان وخانواده . شناسایی کودکان اتیسم .ارزیابی وتشخیص اختلالات کودکان ، واختلالات یاد گیری کودکان ودانش آموزان .همکاری با مراکز خیریه کودکان کار وبی سرپرست یا بد سرپرست

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1384
  بررسی رابطه سبک های ازدواج ومیزان رضایت از زندگی در شهر تهران مقاله پذیرفته شده تحت عنوان رابطه سبک های همسر گزینی با کیفیت وپایداری ازدواج در فصل نامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ در سال 1388
 • 1384
  بررسی رابطه سبک های ازدواج ومیزان رضایت از زندگی در شهر تهران مقاله پذیرفته شده تحت عنوان رابطه سبک های همسر گزینی با کیفیت وپایداری ازدواج در فصل نامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ در سال 1388

پروژه ها

 • 1390
  بررسی ومقایسه محیط خانواده های دارای کودکان در خود مانده (اتیسم ) وسندرم دوان
  پژوهشگر
 • 1384
  پروژه بررسی رابطه سبک های ازدواج ومیزان رضایت از زندگی در شهر تهران
  پزوهشگر

  توضیحات: مقاله پذیرفته شده تحت عنوان رابطه سبک های همسر گزینی با کیفیت وپایداری ازدواج در فصل نامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ در سال 1388

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مربی گری وآموزش کودکان بد سرپرست یا بی سرپرست . انجام کارهای پژوهشی وتحقیقاتی وآموزشی
 • آموزشی - پژوهشی وتحقیقاتی - مشاوره ووروانشناسی خانواده وکودکان - کاردرمان وگفتار درمان کودکان
 • آموزشی - پزوهشی وتحقیقاتی - مددکار اجتماعی - مدد کار خانواده - مشاوره وروانشناسی خانواده وکودکان - آموزش کودکان دارای اختلالات یادگیری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • روانشناسی آموزشی وکار درمان
  20% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه های آموزشی مرتبط با کودکان + کارگاه های زبان برقراری ارتباط

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روانشناسی آموزشی وکار درمان
  20% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه های آموزشی مرتبط با کودکان + کارگاه های زبان برقراری ارتباط
https://.com