مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی داخلی /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۹۱
  شرکت هلال ایران
  خرید و تدارکات/ زنجیره تامین/ سرپرست سفارشات خارجی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • بررسی روشهای مدیریت واردات و حمایت از تولید و اکنون در حال چاپ مقاله مربوطه
https://.com