مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش استراتژیک /دانشگاه علوم و تحقیقات ساوه / معدل 18.1
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت تولیدی و صنعتی کاریزان خودرو
  مهندسی صنایع/ مدیر بهره وری و سیستم ها

  توضیحات: تهیه دفترچه های فنی خودرو ها
  پیگیری خریدهای داخلی کارخانه
  تهیه گانت چارت های پروژه های مهندسی
  نگهداری سیستم مدیریت کیفیت

 • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت تولیدی و صنعتی کاریزان خودرو
  مهندسی صنایع/ کترشناس تضمین کیفیت

  توضیحات: پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001;2008 در دفتر مرکزی
  پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در کارخانه قزوین

 • خرداد ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت پیشگام پویش سیستم
  مهندسی صنایع/ کارشناس

  توضیحات: پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001;2008
  پیاده سازی سیستم ارتباط با مشتریان ISO10002
  پیاده سازی ISO10004
  پیاده سازی نظام آراستگی 5S
  عمده فعالیت در کارگزاری های فعال در حوزه بازار سرمایه بوده است

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • سرممیزی ایزو 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سرممیزی ایزو 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com