مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ادبیات و زبان انگلیسی
  گرایش زبان شناسی /دانشگاه ازاد تهران مرکز پیامبر اعظم

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  آموزشگاه زبان پردیسان
  دبیر انگلیسی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  شرکت فناوری اطلاعات NOOR تدریس به کارکنان بخش اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com