مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علوم وتحقیقات واحدیزد
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه سراسری یزد

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت خانه وکاشانه
  مالی و حسابداری/ مسئول امور مالی
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۶
  مرکزآپا دانشگاه یزد
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس ومسئول

  توضیحات: برگزرای همایش های بزرگ امنیت دراستان های مختلف
  برگزاری همایش های بزرگ دردانشگاه یزد
  برگزاری انجمن رمز ایران دردانشگاه یزد
  برگزرای دوره های آموزشی تخصصی نرم افزاری امن

 • آبان ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  کامپیوتر نگارستان
  مالی و حسابداری/ مدیر

  توضیحات: مدیر کامپیوتر نگارستان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  سابقه تدریس دردانشگاه پیام نور یزد پذیرش مقاله دردانشگاه تبریز

پروژه ها

 • 1392
  پروژه های برنامه نویسی وشبکه های کامپیوتری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مسائل مالی ومدیریت وزمینه IT
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اکثرنرم افزارهای کامپیوتری وامنیتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مسائل مالی ومدیریت وزمینه IT
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com