مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علوم وتحقیقات
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه سراسری یزد

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۵
  مرکزآپا دانشگاه یزد
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس ومسئول

  توضیحات: برگزرای همایش های بزرگ امنیت دراستان های مختلف.
  برگزاری همایش های بزرگ دردانشگاه یزد.
  برگزاری انجمن رمز ایران دردانشگاه یزد.
  برگزرای دوره های آموزشی تخصصی نرم افزاری امنیت.
  فعالیت در زمینه های امنیت شبکه ووب.

 • آبان ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  کامپیوتر نگارستان
  سخت افزار و شبکه/ مدیر

  توضیحات: مدیر کامپیوتر نگارستان
  فروش وخدمات سخت افزاری ونرم افزاری
  همکاری با ارگان های دولتی وخصوصی یزد

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  سابقه تدریس دردانشگاه پیام نور یزد. پذیرش مقاله دردانشگاه تبریز . سابقه تدریس در موسسات خصوصی ودولتی.

پروژه ها

 • 1392
  پروژه های برنامه نویسی وشبکه های کامپیوتری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • یادگیری علوم وفنون روز IT واستفاده درصنعت وآموزش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مسائل مالی ومدیریت وزمینه IT وتدریس
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اکثرنرم افزارهای کامپیوتری وامنیتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مسائل مالی ومدیریت وزمینه IT وتدریس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com