مختصری از من

مسئولیت پذیر

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه قم / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس سیستم های اطلاعاتی و مدیریتی

  توضیحات: طراحی و پیاده سازی انباره داده ها و استقرار پورتال سازمانی- به صورت پروژه ای

 • آذر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۳
  سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی سبا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس سیستم های اطلاعاتی و مدیریتی

  توضیحات: طراحی و پیاده سازی انباره داده ها، داشبورد مدیریتی و استقرار و توسعه پورتال سازمانی

 • مهر ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳
  به پرداخت ملت
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس طراحی هوش تجاری
 • فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  سرمایه گذاری صندوق نفت
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس هوش تجاری
 • بهمن ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۱
  مشاورین مبنا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس هوش تجاری

  توضیحات: طراحی و اجرای راهکارهای هوش تجاری در شرکت صنایع شیر ایران، شرکت ملی پتروشیمی و بانک اقتصاد نوین

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  www.Learnbi.ir

پروژه ها

 • 1395
  تحلیل، طراحی و پیاده سازی انبار داده و استقرار داشبورد مدیریت با ابزار QlikView در شرکت سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی سبا
  کارشناس ارشد / سرپرست
 • 1395
  تحلیل، طراحی و پیاده سازی انبار داده و استقرار داشبورد مدیریت با ابزار QlikView در شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر
  کارشناس ارشد / سرپرست
 • 1394
  تحلیل، طراحی و پیاده سازی انبار داده، ایجاد مدل OLAP و استقرار داشبورد مدیریت با ابزار QlikView در شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگان صنعت نفت (OPIC)
  کارشناس ارشد / سرپرست
 • 1394
  طراحی بانک اطلاعاتی رابطه‌ای، آنالیز و طراحی پورتال سازمانی
  کارشناس ارشد طراحی/ سرپرست تولید
 • 1393
  طراحی انبار داده در پذیرندگی بانک ملت
  کارشناس طراحی
 • 1393
  طراحی پورتال پذیرندگان بانک ملت
  کارشناس طراحی
 • 1393
  طراحی و پیاده سازی انبار داده و ایجاد مدل OLAP در هواپیمایی کاسپین
  کارشناس هوش تجاری
 • 1392
  تحلیل، طراحی و پیاده سازی انبار دادهو استقرار داشبورد مدیریت با ابزار QlikView در گروه مالی ملت
  کارشناس هوش تجاری
 • 1391
  تحلیل، طراحی و پیاده سازی انبار داده، ایجاد مدل OLAP و استقرار سامانه هوش تجاری و داشبورد مدیریت با ابزار Report Portal در هلدینگ صنایع شیر ایران (پگاه)
  کارشناس هوش تجاری
 • 1391
  تحلیل، طراحی و پیاده سازی انبار داده، ایجاد مدل OLAP و استقرار سامانه هوش تجاری و داشبورد مدیریت با ابزار Report Portal در شرکت ملی پتروشیمی (NPC)
  کارشناس هوش تجاری
 • 1390
  تحلیل، طراحی و پیاده سازی انبار داده ایجاد مدل OLAP و استقرار داشبورد مدیریت در بانک اقتصاد نوین
  کارشناس طراحی

افتخارات

 • 1391
  راه اندازی بلاگ learnbi.ir

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • www.learnbi.ir

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • هوشمندی کسب و کار (BI)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم‌ های هوش تجاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل، طراحی و پیاده سازی انبار داده(DWH)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • DBA
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SSIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SSAS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • QlikView
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Report Portal
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MDX
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle Database
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SharePoint
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • هوشمندی کسب و کار (BI)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم‌ های هوش تجاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل، طراحی و پیاده سازی انبار داده(DWH)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • DBA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com