مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مديريت
    گرایش بازرگاني /دانشگاه موسسه غير انتفاعي صدرا
https://.com