مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک icdl از سازمان فنی حرفه ایی
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک sql server از مجتمع فنی
 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک Network + از اموزشگاه راهین سیستم

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کانون زبان سطح high
دانش تخصصی
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک icdl از سازمان فنی حرفه ایی
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک sql server از مجتمع فنی
 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک Network + از اموزشگاه راهین سیستم
https://.com