مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش سیستم بهره وری /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 18.4

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • توانایی مدل سازی رقابتی و غیر رقابتی بین بنگاه ها. توانایی انجام ایزو . توانایی انجامCRM
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SPSS-lingo-minitab-
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • توانایی مدل سازی رقابتی و غیر رقابتی بین بنگاه ها. توانایی انجام ایزو . توانایی انجامCRM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com