مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری مهندسی صنایع
  گرایش بهینه سازی /دانشگاه کردستان
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش لجستیک و زنجیره تامین /دانشگاه خوارزمی / معدل 19.13
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تکنولوژی صنعتی /دانشگاه تبریز

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
  مهندسی صنایع/ نماینده مدیریت در پروژه های قطار شهری تبریز
 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  آسیاشور (صنایع غذایی طراوت)
  مهندسی صنایع/ سرپرست تضمین کیفیت

  توضیحات: استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در سازمان
  ارزیابی عملکرد سازمانی
  برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در سازمان
  ترسیم و بهبود کلیه فرآیندهای سازمانی
  برنامه ریزی تولید و ارائه راهکار جهت افزایش بهره وری و کاهش ضایعات

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  Multi objective organ transplant supply chain_ ISC
 • 1394
  Robust organ transplant supply chain with consideration of time- scopus

افتخارات

 • 1394
  دانش آموخته برتر کشوری از بنیاد ملی نخبگان

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • لجستیک و زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • هوشمندی کسب و کار (BI)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رویکرد فرآیندی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیرات و نگهداری (PM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی با Arena Archives
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Gams
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Arena
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • expert choice
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی python
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • لجستیک و زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • هوشمندی کسب و کار (BI)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رویکرد فرآیندی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیرات و نگهداری (PM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی با Arena Archives
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com