مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی معماری
  /دانشگاه ازاد / معدل 17.26

دانش تخصصی

 • مدیریت اجرائی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت پروژه - خانه صنعت و معدن

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk Revit Architecture
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: جهاددانشگاهی
دانش تخصصی
 • مدیریت اجرائی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت پروژه - خانه صنعت و معدن
https://.com