مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی راه آهن
  گرایش ماشین های ریلی /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 16

ابزار و نرم افزار

 • Solid Works
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com