مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد مرتع و آبخیزداری
  گرایش مرتعداری /دانشگاه پردیس ملایر ( دولتی ) / معدل 18.33

پروژه ها

 • 1396
  مقایسه اثر چرای دام های اهلی و وحشی بر خصوصیات پوشش گیاهی و خاک
  نویسنده

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com