مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی برق
  گرایش کنترل و ابزار دقیق /دانشگاه آزاد / معدل 15.89

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  دوره اصول و مبانی ابزار دقیق

دانش تخصصی

 • مدار فرمان
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Office
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • رایانه
  80% Complete
  عنوان مدرک: رایانه
دانش تخصصی
 • مدار فرمان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com