مختصری از من

نصب دوربین__برق صنعتی_برق ساختمان_سیستم های امنیتی_تعمیرات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برق صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: برق صنعتی درجه۲

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: برق صنعتی درجه۲
https://.com