مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسی خط و سازه های ریلی
    /دانشگاه علم و صنعت ایران
https://.com