مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی شیمی
    گرایش کاربردی /دانشگاه دولتی زنجان / معدل 15.9
https://.com