مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی ارشد مهندسی معماری
    گرایش معماری-معماری /دانشگاه دانشگاه تهران
https://.com