مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه شیخ بهایی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  کافی شاپ_کارخانه تولید مواد غذایی
  بازاریابی و فروش/ فروشنده-بازاریاب

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • فروش و بازار یابی (B2E) , (B2B)
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشجو مدیریت بازرگانی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فروش و بازار یابی (B2E) , (B2B)
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشجو مدیریت بازرگانی
https://.com