مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
  گرایش بهداشت حرفه ای /دانشگاه علوم پزشکی کرمان / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۴
  شرکت سیمان داراب
  ایمنی و محیط زیست/ کارآموز ایمنی و بهداشت
 • مهر ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳
  شبکه بهداشت کرمان
  ایمنی و محیط زیست/ کارآموز( به عنوان بازرس)

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  پروژه پگ فیلترها و الکتروفیلترها و اندازه گیری دبی خروجی آنها در کارخانه سیمان داراب

پروژه ها

 • 1394
  پروژه اندازه گیری دبی خروجی بگ فیلترها و الکتروفیلترها در کارخانه سیمان داراب
  مدیر پروژه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بیشتر علاقه دارم در رشته خود فعالیت کنم و دانش و تجربه خودم را در این زمینه بالا ببرم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امداد و کمک های اولیه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نجات غریق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • گواهینامه رانندگی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طب کار
  60% Complete
  عنوان مدرک: انجام و تفسیر ادیومتری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار ارزیابی پوسچر ( RULA)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار ارزیابی پوسچر (OWAS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار محاسبه ی میزان مواجهه روزانه با صدا
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امداد و کمک های اولیه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نجات غریق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • گواهینامه رانندگی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طب کار
  60% Complete
  عنوان مدرک: انجام و تفسیر ادیومتری
https://.com