مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی
  /دانشگاه خوارزمی تهران / معدل 17.7
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی آمار و کاربردها
  گرایش اقتصاد /دانشگاه بوعلی سینای همدان / معدل 14.1
 • 1385 تا 1389
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 17

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان ایران
  بازاریابی و فروش/ کارمند اداری
 • خرداد ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۵
  اتحادیه تاکسیرانی تهران
  پژوهشگر
 • شهریور ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۵
  استانداری کردستان
  تحلیلگر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  کنفرانس بین المللی مدیریت و صنایع مقاله تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعت ایران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • نقاشی
 • شنا
 • دوچرخه سواری
 • کوهنوردی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • STATA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com