مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مديريت
  گرایش بازرگاني /دانشگاه غير انتفاهي / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شركت نفت ( صندوق بازنشستگي )
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ سرپرست
 • خرداد ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۹۰
  شركت پارس ايراتل
  خرید و تدارکات/ زنجیره تامین/ كارشناس بازرگاني

سوابق آموزشی پژوهشی

https://.com